მოსაზრება

Blogპოლიტიკა

სტიპენდიების გაცემის ახალი სისტემის უარყოფითი მხარეები

პოზიტიური დისკრიმინაციისკენ გადახრა, გამჭვირვალობის ნაკლებობა და მთავრობის მიერ კრიტერიუმების ცენტრალიზაცია

Read More
Blogპოლიტიკა

რა ელის ევროკავშირს – გაფართოება თუ დაშლა?

ევროკავშირის გაფართოების ეკონომიკური და ინსტიტუციური გამოწვევები

Read More